Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/9009
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorRutkowska, Karolina-
dc.date.accessioned2013-12-27T08:18:00Z-
dc.date.available2013-12-27T08:18:00Z-
dc.date.issued2013-
dc.identifier.citationK. Brzechczyn, M. Ciesielski, E. Karczyńska (red.), Jednostka w układzie społecznym. Próba teoretycznej konceptualizacji (Poznańskie Studia z Filozofii Humanistyki, 22). Poznań, 2013, s. 253-272.pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-62243-45-7-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10593/9009-
dc.description.abstractW artykule tym autorka prezentuje główne założenia oraz podstawową terminologię teorii elit demokratycznych Evy Etzioni-Halevy. W dalszej kolejności perspektywa ta zostaje porównana z nie-Marksowskim materializmem historycznym. Jednym z kryteriów tego porównania jest optymalny mechanizm rozwoju społecznego. W nie-Marksowskim materializmie historycznym kryterium to reprezentowane jest przez rozwój społeczny będący wynikiem przegranych rewolucji, natomiast w koncepcji Halevy przez absorpcję elit. Według Evy Etzioni-Halevy absorpcja elit na drodze kooptacji liderów ruchów do istniejącej struktury władzy prowadzi do stabilizacji demokracji i w konsekwencji do pożądanych zmian politycznych. Odmiennie stanowisko przyjęte jest w ramach nie-Marksowskiego materializmu historycznego - wzrastająca skala rewolucji obywatelskich prowadzi zawsze do represyjnych działań wobec obywateli. Co więcej, Nowak używa terminu klasa obywatelska pomijając, przynajmniej w modelu podstawowym teorii władzy, wewnętrzne zróżnicowanie tej kategorii społecznej. Tymczasem Halevy rozróżnia elity (sub-elity) oraz członków ruchu. W konsekwencji, mechanizm rozwoju społecznego na drodze przegranych rewolucji nie może służyć jako podstawa do parafrazy absorpcji elit u Halevy. Jednakże, poprzez konkretyzację podstawowego modelu u Nowaka możliwe jest przedstawienie, przy użyciu aparatury pojęciowej nie-Marksowskiego materializmu historycznego, progresywnej absorpcji będącej kooptacją elity rewolucyjnej przez klasą władców, bez udziału represji względem klasy obywatelskiej.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Społecznychpl_PL
dc.relation.ispartofseriesPoznańskie Studia z Filozofii Humanistyki;22-
dc.subjectEva Etzioni-Halevypl_PL
dc.subjectteoria elitpl_PL
dc.subjectLeszek Nowakpl_PL
dc.subjectnie-Marksowski materializm historycznypl_PL
dc.subjectabsorpcja elitpl_PL
dc.subjectabsorpcja regresywnapl_PL
dc.subjectabsorpcja progresywnapl_PL
dc.subjectelite theorypl_PL
dc.subjectnon-Marxian historical materialismpl_PL
dc.subjectelite absorptionpl_PL
dc.subjectprogressive absorptionpl_PL
dc.subjectregressive absorptionpl_PL
dc.titleElitarystyczna versus klasowa teoria demokracji. Próba parafrazy mechanizmu absorpcji elit w teorii Evy Etzioni-Halevy w aparaturze pojęciowej nie-Marksowskiego materializmu historycznegopl_PL
dc.typeArtykułpl_PL
Appears in Collections:Artykuły naukowe (IKE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
K Rutkowska Elitarystyczna versus klasowa teoria demokracji_Próba parafrazy mechanizmu absorpcji elit w teorii Evy Etzioni_Halevy w aparaturze pojęciowej nie-Marksowskiego materializmu historycznego.pdf421.09 kBAdobe PDFView/Open
Show simple item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.