Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/9096
Title: Pewne wzmocnienie racjonalistycznego modelu człowieka
Authors: Egiert, Robert
Keywords: racjonalność działania
nie-Ewangeliczny model człowieka
jednostka autorytarna
Erich Fromm
Leszek Nowak
rationality of action
non-Christian model of man
authoritarian personality
Issue Date: 2013
Publisher: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Społecznych
Citation: K. Brzechczyn, M. Ciesielski, E. Karczyńska (red.), Jednostka w układzie społecznym. Próba teoretycznej konceptualizacji (Poznańskie Studia z Filozofii Humanistyki, 22). Poznań, 2013, s. 45-65.
Series/Report no.: Poznańskie Studia z Filozofii Humanistyki;22
Abstract: Autor wykorzystując koncepcję osobowości autorytarnej Fromma oraz nie-Ewangeliczny model człowieka autorstwa Leszka Nowaka rozwija własne ujęcie interakcji międzyosobowych. Model zaproponowany przez Egierta uwzględnia pozytywną oraz negatywną dominację jednej osoby nad drugą. Pozwala to na odmienną interpretację zjawisk zniewolenia oraz zbieszenia - sytuacji, w których zgodnie z nie-Ewangelicznym modelem człowieka, zasada działania racjonalnego nie obowiązuje. Zdaniem autora oba przypadki dostarczają takich opisów, w których przesłanka o racjonalności działania nie musi zostać odrzucona.
URI: http://hdl.handle.net/10593/9096
ISBN: 978-83-62243-45-7
Appears in Collections:Artykuły naukowe (IKE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
R Egiert Pewne wzmocnienie racjonalistycznego modelu człowieka.pdf432.56 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.