Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/9096
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorEgiert, Robert-
dc.date.accessioned2013-12-29T11:02:24Z-
dc.date.available2013-12-29T11:02:24Z-
dc.date.issued2013-
dc.identifier.citationK. Brzechczyn, M. Ciesielski, E. Karczyńska (red.), Jednostka w układzie społecznym. Próba teoretycznej konceptualizacji (Poznańskie Studia z Filozofii Humanistyki, 22). Poznań, 2013, s. 45-65.pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-62243-45-7-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10593/9096-
dc.description.abstractAutor wykorzystując koncepcję osobowości autorytarnej Fromma oraz nie-Ewangeliczny model człowieka autorstwa Leszka Nowaka rozwija własne ujęcie interakcji międzyosobowych. Model zaproponowany przez Egierta uwzględnia pozytywną oraz negatywną dominację jednej osoby nad drugą. Pozwala to na odmienną interpretację zjawisk zniewolenia oraz zbieszenia - sytuacji, w których zgodnie z nie-Ewangelicznym modelem człowieka, zasada działania racjonalnego nie obowiązuje. Zdaniem autora oba przypadki dostarczają takich opisów, w których przesłanka o racjonalności działania nie musi zostać odrzucona.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Społecznychpl_PL
dc.relation.ispartofseriesPoznańskie Studia z Filozofii Humanistyki;22-
dc.subjectracjonalność działaniapl_PL
dc.subjectnie-Ewangeliczny model człowiekapl_PL
dc.subjectjednostka autorytarnapl_PL
dc.subjectErich Frommpl_PL
dc.subjectLeszek Nowakpl_PL
dc.subjectrationality of actionpl_PL
dc.subjectnon-Christian model of manpl_PL
dc.subjectauthoritarian personalitypl_PL
dc.titlePewne wzmocnienie racjonalistycznego modelu człowiekapl_PL
dc.typeArtykułpl_PL
Appears in Collections:Artykuły naukowe (IKE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
R Egiert Pewne wzmocnienie racjonalistycznego modelu człowieka.pdf432.56 kBAdobe PDFView/Open
Show simple item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.