Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/9098
Title: Nie-Ewangeliczny model człowieka. Próba wyjaśnienia psychoanalitycznego
Authors: Paprzycki, Marcin
Keywords: nie-Ewangeliczny model człowieka
psychoanaliza
racjonalność działania
Sigmund Freud
Leszek Nowak
non-Christian model of man
psychoanalysis
rationality of action
Issue Date: 2013
Publisher: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Społecznych
Citation: K. Brzechczyn, M. Ciesielski, E. Karczyńska (red.), Jednostka w układzie społecznym. Próba teoretycznej konceptualizacji (Poznańskie Studia z Filozofii Humanistyki, 22). Poznań, 2013, s. 67-75.
Series/Report no.: Poznańskie Studia z Filozofii Humanistyki;22
Abstract: Autor odwołuje się do podstawowych kategorii psychoanalizy Freuda: id, ego oraz superego, a także do zagadnienia lęku, którego konsekwencją jest niemożność przezwyciężenia trudności w sytuacji zagrożenia. Koncepcje te umożliwiają odmienną interpretację zjawisk zniewolenia oraz zbieszenia, będących częścią nie-Ewangelicznego modelu człowieka. W interpretacji zaprezentowanej w tym artykule zjawiska te są wynikiem działalności poszczególnych sfer osobowości jednostki: id, ego oraz superego, która stanowi odpowiedź na pozytywne/negatywne działania partnera interakcji.
URI: http://hdl.handle.net/10593/9098
ISBN: 978-83-62243-45-7
Appears in Collections:Artykuły naukowe (IKE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
M Paprzycki Nie_Ewangeliczny model człowieka. Próba wyjaśnienia psychoanalitycznego.pdf361.1 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record



Items in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.