Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/9099
Title: O koalicji i rozłamie partyjnym. Przyczynek do teorii sub-społeczeństwa partyjnego w nie-Marksowskim materializmie historycznym
Authors: Połatyński, Marcin
Keywords: nie-Marksowski materializm historyczny
partia polityczna
koalicja
rozłam
system partyjny
non-Marxian historical materialism
political party
coalition
split
party system
Issue Date: 2013
Publisher: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Społecznych
Citation: K. Brzechczyn, M. Ciesielski, E. Karczyńska (red.), Jednostka w układzie społecznym. Próba teoretycznej konceptualizacji (Poznańskie Studia z Filozofii Humanistyki, 22). Poznań, 2013, s. 153-160.
Series/Report no.: Poznańskie Studia z Filozofii Humanistyki;22
Abstract: Celem tego artykułu jest rozwinięcie koncepcji partii politycznych w ramach teorii władzy w nie-Marksowskim materializmie historycznym. Autor wyróżnia następujące typy systemów partyjnych: autokratyczny, demokratyczny, dyktatorski oraz wodzowski. W dalszej kolejności przedstawione są możliwe drogi rozwojowe typowej partii politycznej, które prowadzić mogą do koalicji (w formie fuzji, federacji lub sojuszu) albo do rozłamu (pod postacią rozbicia lub secesji). Druga z tych dróg rozwojowych prowadzi do wyłonienia się nowej partii politycznej.
URI: http://hdl.handle.net/10593/9099
ISBN: 978-83-62243-45-7
Appears in Collections:Artykuły naukowe (IKE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
M Połatynski O koalicji i rozłamie partyjnym. Przyczynek do teorii sub-społeczeństwa partyjnego w nie-Marksowskim materializmie historycznym.pdf346.11 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.