Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/946
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorUbermanowicz, Stanisław-
dc.date.accessioned2011-03-31T10:24:50Z-
dc.date.available2011-03-31T10:24:50Z-
dc.date.issued2005-
dc.identifier.citationUbermanowicz, Stanisław, Ewaluacja splotowa InfoKultury. Skala dwuważonych ocen, Wydawnictwo Naukowe UAM, 2006.pl_PL
dc.identifier.isbn83-232-1608-8-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10593/946-
dc.descriptionPakiet oprogramowania InfoCult™ Analyser 1.4 stanowiącego obudowę książki do pobrania ze strony: ewaluacja.amu.edu.plpl_PL
dc.description.abstractAutor prezentuje teorię i praktykę Ewaluacji splotowej jako model-wzorzec metodologii wartościowania cech lub zjawisk z użyciem narzędzi skalowanych. Opisuje innowacyjne strategie, metody i techniki badania za pomocą Skali dwuważonych ocen, konstruowanej na kryterium konkluzyjności wskaźników. Podaje nowe miary statystyczne, służące m.in. do określania dynamiki i efektywności procesów. Objaśnia implementację, weryfikację i normalizację Kwestionariusza Kultury Informatycznej z instrukcją, jak utworzyć własne narzędzie. Przedstawia zbiór autorskich definicji związanych z ewaluacją.pl_PL
dc.description.abstractThe author presents the theory and practice of Splice Evaluation as a model of methodology of estimation of features or phenomena using scaled tools. The author describes innovative strategies, methods and techniques of research by means of the Two-weighted Ratings Scale, constructed on the criterion of conclusiveness of indicators. New statistical measures are given, which serve among other things, the determination of dynamics and effectiveness of processes. The author explains implementation, verification and normalisation of InfoCult Questionnaire with an instruction on how to create one's own tool. A collection of the author's own definitions is presented, connected with evaluation.pl_PL
dc.description.sponsorshipKomitet Badań Naukowychpl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Naukowe UAMpl_PL
dc.subjectewaluacjapl_PL
dc.subjectevaluationpl_PL
dc.subjectmetodologiapl_PL
dc.subjectmethodologypl_PL
dc.subjectbadaniapl_PL
dc.subjectresearchpl_PL
dc.subjectskalapl_PL
dc.subjectscalepl_PL
dc.subjectstatystykapl_PL
dc.subjectstatisticpl_PL
dc.subjectwskaźnikipl_PL
dc.subjectindicatorspl_PL
dc.subjectefektywnośćpl_PL
dc.subjecteffectivenesspl_PL
dc.subjectstrategiepl_PL
dc.subjectstrategiespl_PL
dc.subjectmetodypl_PL
dc.subjectmethodspl_PL
dc.subjectkwestionariuszpl_PL
dc.subjectsurveypl_PL
dc.subjectmiarypl_PL
dc.subjectmeasurespl_PL
dc.titleEwaluacja splotowa InfoKultury. Skala dwuważonych ocenpl_PL
dc.title.alternativeSplice evaluation of InfoCulture. Two-weighted Ratings Scalepl_PL
dc.typeKsiążkapl_PL
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WSE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
EwaluacjaSplotowa.pdf3.28 MBAdobe PDFView/Open
Show simple item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.