Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/959
Title: Europejska soft power w kontekście rozważań Josepha Nye’a
Other Titles: European soft power in thought of Joseph Nye
Authors: Miłoszewska, Dorota
Keywords: Twarda siła
Hard power
Miękka siła
Soft power
Rozważna potęga
Smart power
Issue Date: 2009
Publisher: Wydawnictwo Naukowe WNPiD, UAM
Citation: W: Perspektywy rozwoju Unii Europejskiej po rozszerzeniu z 2007 – przegląd zagadnień, red. C. Trosiak, Poznań 2009, pp. 53-63.
Abstract: Artykuł ukazuje strategię polityczną Unii Europejskiej, odpowiada na liczne pytania związane z jej rolą i miejscem na arenie międzynarodowej. Siła czy dyplomacja rządzi stosunkami międzynarodowymi? Amerykański uczony analizuje „miękką siłę” Europy jako pewien model przeciwwagi dla Stanów Zjednoczonych – ich nadużywania siły.
The article shows European Union political strategy, it answers on numerous questions connected with its part and place on international arena. Power or diplomacy rules with international affairs? American scholar analyses European soft power as the one model of counterweight for America – abuse of power by this nation.
URI: http://hdl.handle.net/10593/959
ISBN: 9788360677667
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WNPiDz)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Europejska soft power.pdf232.25 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.