Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/965
Title: „Wielka gra” w rozważaniach Josepha Nye’a
Other Titles: "The Great Game” in thought of Joseph Nye
Authors: Miłoszewska, Dorota
Keywords: potęga
power
miękka siła
soft power
rozważna potęga
smart power
twarda siła
hard power
płaszczyzny potęgi
areas of power
Issue Date: 2009
Publisher: Śląskie Towarzystwo Naukowe im. Michała Grażyńskiego
Citation: W kręgu polityki, red. A. Ilciów, R. Potocki, Zielona Góra-Częstochowa 2009, pp. 254-262.
Abstract: W artykule dokonana została analiza percepcji potęgi amerykańskiej wg Josepha Nye’a. Przyrównuje on glob ziemski do Globalnej Szachownicy, na której ma miejsce Wielka Gra, pomiędzy jej uczestnikami. Owa gra toczy się na trzech równoległych płaszczyznach: sektorze siły militarnej, potencjale ekonomicznym oraz „miękkiej sile”. Te trzy sektory tworzą smart power, czyli rozważną potęgę. Zatem każde państwo, jak również pozapaństwowi uczestnicy stosunków międzynarodowych, posiada te trzy zasoby. Jednakże, można ich używać w przeróżny sposób, często nadużywając siły militarnej, kosztem „miękkiego oddziaływania politycznego”. Nie prowadzi to do rozważnej siły, a więc również nie zwiększa bezpieczeństwa na arenie międzynarodowej.
The article is analyse of american power perceptron in thought of Joseph Nye. He compares Earth’s Globe to Global Chessboard, on which has place Great Game, between its games (participants). That game is based on three parallel areas: sector of military power, economic potential and soft power. These three sectors create smart power, that is judicious power. Then, every state, and also nongovermental members of international relations, are possesse these three sources of power. It is possible to use them in different ways, often abusing the military power expense of influence soft power. This does not lead to smart power, and also does not increase saefty on international arena.
URI: http://hdl.handle.net/10593/965
ISBN: 9788392569985
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WNPiDz)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Wielka Gra.pdf171.08 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.