Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/966
Title: Rola "soft power" w środowisku międzynarodowym
Other Titles: The role of "soft power" in the international relations
Authors: Miłoszewska, Dorota
Potocki, Robert
Keywords: Twarda potęga
Hard power
Miękka siła
Soft power
Rozważna potęga
Smart power
Porządek międzynarodowy
Global Order
Issue Date: 2010
Publisher: Wydawnictwo Adam Marszałek
Citation: Wymiary bezpieczeństwa na progu XXI wieku. Między teorią a praktyką, red. A. Zaremba, B. Zapała, Toruń 2010, pp. 47-61.
Series/Report no.: Biała Seria - Polskie Towarzystwo Nauk Politycznych;
Abstract: Joseph Nye w swych licznych książkach analizuje Porządek Międzynarodowy przyrównując go do gry w szachy. „Trójpłaszczyznowa szachownica” składa się z płaszczyzny militarnej, potencjału ekonomicznego oraz „miękkiej siły”. Coraz większego znaczenia w stosunkach międzynarodowych nabierają „miękkie czynniki oddziaływania politycznego”, ponieważ przy takich wydarzeniach jak: konflikt w Iraku, wpływ Unii Europejskiej na „kolorowe rewolucje”, konflikty asymetryczne, nie liczy się już tylko siła militarna, ale wartości, kultura, zachęcanie do wspólnych działań. Robert Kagan nazwał soft power„rewersem siły” – można pewne rezultaty uzyskać dwoma sposobami, najlepiej wybrać nieużywanie potęgi militarnej. Artykuł analizuje wszystkie trzy płaszczyzny „rozważnej potęgi”, skupiając się na wadach i zaletach „miękkiej siły”, która jest tak ważna dla bezpieczeństwa społeczności międzynarodowej.
Joseph Nye in his analysis of contemporary global order noticed that Great Policy reminds chesses game has the place simultaneously on three levels: geopolitical, geoeconomical and soft power. Despite undeniable power of United States on fields: military, policy and trechnology, such events like: the conflict in Iraq after 2003, the influence of European Union in happenings of Ukrainian "Orange Revolution” and the appearing the asymmetric threats, showed, that equally important is this, what is Robert Kagan calls "Reverse of power”, that is mean the soft power in international relations. The main aim of this article is explanation and deeper understanding conception soft power. The critic of components this power in thought of Joseph. Nye, introduction European model " civilian power” with his attributes and limitations. Very important is perception of this political philosophy in the West European, as in global dimension.
URI: http://hdl.handle.net/10593/966
ISBN: 9788376116013
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WNPiDz)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Soft power.pdf166.95 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.