Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/9738
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorKontra, Miklós-
dc.date.accessioned2014-01-13T09:11:55Z-
dc.date.available2014-01-13T09:11:55Z-
dc.date.issued2011-
dc.identifier.citationJęzyk. Komunikacja. Informacja, 2011, tom 6, s. 45-61pl_PL
dc.identifier.issn1896-9585-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10593/9738-
dc.descriptionAbstrakt (Kontakty językowe w Europie Środkowej. Wybrane zagadnienia). Artykuł stanowi przegląd najważniejszych zagadnień związanych z kontaktami językowymi w Eu- ropie Środkowej ze strukturalnego oraz społeczno-politycznego i historycznego punktu widzenia. Omówiono różne w swej naturze kontakty językowe, problemy praw języko- wych na poziomie krajowym i międzynarodowym oraz miejsce językowych praw czło- wieka w edukacji mniejszości (językowych i narodowych). Autor udowadnia, że polityka większości państw regionu wobec mniejszości jest trudna do zaakceptowania przez spo- łeczność międzynarodową. Przywołane zostaną przykłady naruszenia językowych praw człowieka na Węgrzech i w innych krajach. Omówiony będzie również wpływ amerykań- skiego ruchu English-Only na słowacką politykę językową, a także polityka językowa UE i jej rola w kontekście konfliktów językowych w regionie.pl_PL
dc.description.abstractThe paper will review some of the fundamental issues related to language con- tact in Central Europe both from a structural point of view and from the socio-political and historical point of view. Various language contacts, the language rights issues, both national and international, and the linguistic-human-rights-in-education of minorities will be discussed in some detail. It will be shown that most if not all nation-states in the re- gion pursue minority policies that are just about tolerated by the international community. Violations of Linguistic Human Rights in Hungary and other states will be discussed. The impact of the English-Only movement in the USA on Slovak language policy will be dem- onstrated. Finally, the European Union’s language policy will be examined in relation to what impact it may have on the language strife in the region.pl_PL
dc.language.isoenpl_PL
dc.publisherSORUS S.C. Wydawnictwo i Drukarnia Cyfrowapl_PL
dc.subjectlanguage rightspl_PL
dc.subjectlanguage contactspl_PL
dc.subjectCentral Europepl_PL
dc.subjectlanguage policypl_PL
dc.subjectpolityka językowapl_PL
dc.subjectHungarypl_PL
dc.titleLanguage Contact Issues in Central Europepl_PL
dc.typeArtykułpl_PL
Appears in Collections:Język. Komunikacja. Informacja, 2011, tom 6

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
04-Kontra.pdf1.06 MBAdobe PDFView/Open
Show simple item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.