Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/9801
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorRusin-Dybalska, Renata-
dc.date.accessioned2014-01-15T14:27:37Z-
dc.date.available2014-01-15T14:27:37Z-
dc.date.issued2011-
dc.identifier.citationJęzyk. Komunikacja. Informacja, 2011, tom 6, s.167-177pl_PL
dc.identifier.issn1896-9585-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10593/9801-
dc.descriptionAbstract (What do Czechs Find Out About Poles and Poles About Czechs?). The aim of this article is to reconstruct and compare some elements of two pictures of the world which appear in Polish and Czech mass media. The analysis is based on selected press news from Polish and Czech dailies. They show a mutual relationship between cultural models of cognition and the interpretation of facts, its role in communication and the de- gree of influence on the final version of the text. The article is divided into three parts treating of author-related issues and the content as well as the form of the texts concerning Czech Republic found in Polish dailies and about Poland in Czech newspapers.pl_PL
dc.description.abstractCelem artykułu jest rekonstrukcja i porównanie wybranych elementów polskie- go i czeskiego medialnego obrazu świata. Bazę materiałową stanowić będą teksty prasowe pochodzące z polskich i czeskich dzienników. Posłużą one do prezentacji wzajemnych relacji pomiędzy kulturowo uwarunkowanymi wzorami poznawania i interpretowania zdarzeń, pokazania ich roli w komunikacji oraz stopnia, w jakim wpływają na ostateczny kształt tekstu. Artykuł podzielony jest na trzy części dotyczące tego kto pisze, co pisze i jak pisze w polskich gazetach o Republice Czeskiej oraz w czeskich gazetach o Polsce.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherSORUS S.C. Wydawnictwo i Drukarnia Cyfrowapl_PL
dc.subjectjęzykowy obraz światapl_PL
dc.subjectmedialny obraz światapl_PL
dc.subjectobraz Czech w polskiej prasiepl_PL
dc.subjectobraz Polski w czeskiej prasiepl_PL
dc.subjectkomunikowanie międzynarodowepl_PL
dc.subjectkomunikowanie masowepl_PL
dc.titleCzego Czesi dowiadują się o Polakach a Polacy o Czechach?pl_PL
dc.typeArtykułpl_PL
Appears in Collections:Język. Komunikacja. Informacja, 2011, tom 6

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
16-Rusin-Dybalska.pdf426.34 kBAdobe PDFView/Open
Show simple item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.