Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/9852
Title: Melancholia – utopia – intelektualiści (czytając Wolfa Lepeniesa)
Authors: Kwiek, Marek
Keywords: Wolf Lepenies
intelektualiści
melancholia
Europa Środkowa
zaangażowanie polityczne
filozofia
Issue Date: 2000
Citation: M. Szcześniak (red.), Między humanistyką a przyrodoznawstwem. Poznań: WN IF UAM. 2000, s. 133-149.
Abstract: Pytania o miejsce i rolę, zadania i zobowiązania, przypisywany sobie i przyznawany przez społeczeństwo status intelektualisty stanowią w ostatnim czasie poważną część toczących się dyskusji w humanistyce, szczególnie w filozofii i filozoficznie zorientowanej socjologii. Różne są po temu przyczyny w różnych miejscach, jednak zarówno w krajach anglosaskich jak i w Niemczech, a zwłaszcza (z największą bodaj intensywnością) we Francji, owe „pytania o intelektualistę” stanowią ważny punkt odniesienia w toczących się dyskusjach. Myślenie Wolfa Lepeniesa dobitnie wskazuje, iż dominujący dyskurs francuski – bo przecież to we Francji Zola napisał sławetne „J'accuse!” w czasie sprawy Dreyfusa i to tam właśnie zrodził się sam termin l'intellectuel – wymaga dzisiaj poważnego uzupełnienia, pokazując tylko fragment większej całości, która na Francji bynajmniej się nie kończy.
URI: http://hdl.handle.net/10593/9852
Appears in Collections:Artykuły naukowe (WNS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kwiek_Wolf_Lepenies.pdf311.73 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons