Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/9885
Title: Postawy młodzieży wobec osób niepełnosprawnych
Authors: Buchnat, Marzena
Keywords: postawy
osoby niepełnosparwne
młodzież
Issue Date: 2008
Publisher: Fundacja Wydawnicza "JM"
Citation: Nasze Forum nr 1-2 (29-30)/2008, s. 59-67.
Abstract: Integracja stanowi humanitarny nurt przemian społecznych na rzecz zaprzestania dyskryminacji i izolacji osób niepełnosprawnych. Niestety należy sobie zdać sprawę, iż nie jest to prosty proces przemian społecznych. Przejście od izolacji do integracji wymaga wielu zmian psychospołecznych. Zmiany te dotyczą zarówno systemu norm, wartości, ocen na poziomie całego społeczeństwa, jak i poszczególnych jego członków. Przemiany te muszą oprócz uregulowań prawnych przede wszystkim dotyczyć zmian postawy w codziennych kontaktach na poziomie emocjonalnym i to zarówno osób niepełnosprawnych, jak i pełnosprawnych. Jednak, żeby była możliwa zmiana postaw, społeczeństwo trzeba przygotować na nią. To przygotowanie stanowi odpowiedni system socjalizacji, wnoszący w nasze życie wiedzę o niepełnosprawności. Sama wiedza nie wystarczy, potrzebne są też wzorce zachowań wynoszone z domu, z instytucji, promowane przez mass media. Dopiero zmieniając naszą wiedzę na temat niepełnosprawności, pokazując wzorce zachowań wobec tych osób możemy doprowadzić do zmiany naszego podejścia emocjonalno – oceniającego, zmieniając tym samym naszą postawę społeczną. Żeby pokazać jak ważne i potrzebne jest cały czas to oddziaływanie dążące do zmiany postaw wobec osób niepełnosprawnych w tworzeniu społecznej integracji, zostały przedstawione badania analizujące postawy młodzieży wobec osób niepełnosprawnych. Wskazują one na ile współczesna młodzież jest przygotowana do społecznej integracji, bo to właśnie w dużej mierze od niej będzie zależało, czy tak naprawdę będziemy społeczeństwem integracyjnym, czy tylko pozornie integracyjnym
URI: http://hdl.handle.net/10593/9885
Appears in Collections:Artykuły naukowe (WSE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Postawy młodzieży wobec osób niepełnosparwnych.pdf156.51 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.