Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/9969
Title: „Edukacja przez ruch” – system wspierający edukację dzieci z lekką niepełnosprawnością intelektualną,
Authors: Buchnat, Marzena
Keywords: Edukacja przez ruch
dziecko z lekką niepełnosprawnością intelektualną
rozwój
Education Through Movement
child with a mild intellectual disabiliy
development
Issue Date: 2009
Publisher: Oficyna Wydawnicza „Impuls”
Citation: Rottermunda J. (red.)., Zagadnienia funkcjonowania z ograniczoną sprawnością, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków, 2009, s.71-79.
Abstract: Metody stosowane w edukacji dzieci z lekką niepełnosprawnością intelektualną wymagają odpowiedniego dostosowania do ich potrzeb i możliwości. Oprócz tego powinny w jak najbardziej wszechstronny sposób podnosić kompetencje rozwojowe tych dzieci, by czas pracy jak najefektywniej wykorzystać. W nauczaniu początkowym najczęściej pracujemy metodą ośrodków pracy, która przez odpowiednią organizację zajęć ułatwia dziecku synkretyczne poznanie otaczającej rzeczywistości. Metodę tę jednak można jeszcze wzbogacić przez zastosowanie systemu „Edukacja przez ruch” autorstwa D.Dziamskiej. Jest to system form i metod realizujący założenia integracji sensorycznej, wspomagający proces uczenia się.
URI: http://hdl.handle.net/10593/9969
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WSE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Edukacja przez ruch” – system wspierający edukację dzieci z lekką niepełnosprawnością intelektualną.pdf203.02 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.