Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/9970
Title: Uniwersytet jako „wspólnota badaczy”? Polska z europejskiej perspektywy porównawczej i ilościowej
Authors: Kwiek, Marek
Keywords: kolegialność akademicka
wspólnota uczonych
zarządzanie szkolnictwem wyższym
szkolnictwo wyższe
polskie uniwersytety
kadra akademicka
profesja akademicka
autonomia uczelni
reformy szkolnictwa wyższego
polityka publiczna
badania ilościowe
uniwersytety europejskie
europejskie badania porównawcze
badania szkolnictwa wyższego
polityka edukacyjna
polityka szkolnictwa wyższego
modele zarządzania
instytucjonalizm
Johan P. Olsen
instytucjonalne i instrumentalne wizje uniwersytetu
przyszłość uniwersytetu
governance
ustrój uczelni
prawo o szkolnictwie wyższym
konflikt wartości
profesura
młoda kadra akademicka
badanie CAP
badanie EUROAC
przekonania kadry akademickiej
Robert Birnbaum
academic collegiality
ciała akademickie
indeks kolegialności
badania szkolnictwa wyższego
polityka publiczna
Issue Date: 2014
Citation: Nauka i szkolnictwo wyższe, No. 1. (2014)
Abstract: Po raz pierwszy „przekonania" i "zachowania” europejskiej kadry akademickiej można badać systematycznie i porównawczo przy użyciu starannie zebranych, pierwotnych danych ilościowych. Międzynarodowe dane dotyczące poglądów, postaw i zachowań akademickich otwierają nowe możliwości porównawczego badania dynamiki zmian w parze: modele rządzenia/ akademickie przekonania i zachowania. Tym samym tradycyjne university governance models, funkcjonujące na prawach typów idealnych Maxa Webera, mogą po raz pierwszy zostać skonfrontowane z dużym materiałem empirycznym zebranym w jedenastu systemach edukacyjnych Europy. Nasz artykuł jest podzielony w następujący sposób: po części wprowadzającej następuje rekonstrukcja podbudowy analitycznej (skupiona na typie zaprezentowanych tu badań oraz na kilku modelach organizacji uniwersytetu uznanych za użyteczne dla tego studium) oraz część poświęconą charakterystyce zbieranych danym i zastosowanych metod badawczych. Fragment dotyczący empirycznych wyników badań oparty jest na analizie statystyki opisowej oraz kilku specjalnie skonstruowanych indeksach, które wykorzystano do oceny stosowalności wybranych modeli rządzenia do polskich wzorców rządzenia. Wyniki badań zostały zaprezentowane z europejskiej ilościowej perspektywy porównawczej.
URI: http://hdl.handle.net/10593/9970
Appears in Collections:Artykuły naukowe (WNS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kwiek_Nauka_i_Szkolnictwo_Wyzsze_2014_Final.pdf191.15 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons