Wkład Polaków w kreację Listy "Pamięć Świata" UNESCO. Prawne aspekty ochrony ogólnoludzkiego dziedzictwa piśmienniczego

Loading...
Thumbnail Image

Date

2014

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Title alternative

Abstract

Na Listę "Pamięć Świata" (Memory of the World International Register) UNESCO wpisuje się najcenniejsze zabytki i dokumenty dziedzictwa piśmienniczego ludzkości. Książki są świadectwem dziejów i przeobrażeń w życiu społecznym, kulturalnym, politycznym i gospodarczym oraz łącznikiem międzypokoleniowym. W niniejszym artykule omówiono prawną ochronę dokumentów, materiałów bibliotecznych i archiwaliów. Wskazano, iż poprzez umieszczanie polskich zabytków piśmiennictwa na Liście "Pamięć Świata" można ukazywać, popularyzować i krzewić wiedzę o wkładzie Polaków w dziedzictwo ogólnoludzkie. Istotną rolę w ochronie dziedzictwa piśmienniczego odgrywają skorelowane działania, które powinny być podejmowane także na drodze współpracy międzynarodowej. Podkreślono, iż działania w tym kierunku powinny mieć charakter bardziej spójny i rzeczywisty niż deklaratywny.

Description

Sponsor

Keywords

Lista "Pamięć Świata" UNESCO, dziedzictwo kulturowe, zabytki, archiwalia

Citation

W: S. Kowalska (red.), Stosunki międzynarodowe i wkład Polaków w dziedzictwo kulturowe, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań-Kalisz 2014, s. 129-147.

Seria

ISBN

978-83-62135-53-0

ISSN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego