The Affinity of the Former Czech Prime Minister Andrej Babiš Towards Alternative Media on Facebook

Loading...
Thumbnail Image

Date

2022

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM

Title alternative

Stosunek byłego premiera Czech Andreja Babiša wobec mediów alternatywnych na Facebooku

Abstract

There was found just one preference for alternative or controversial sources that Babiš designated as permanently liked media sources on FB. Surprisingly, Babiš did not even “like” permanently any of those media that he purchased a few years earlier and put into the governance of a special foundation while acting like a politician. Babiš preferred quality economic business magazines and journals. He liked only one media source that could be considered alternative media – Internet TV XTV. However, not even this online TV can be seen as a traditional alternative/disinformation medium, but rather as a borderline case. Andrej Babiš on FB also liked pages of NGOs, cultural institutions, and some other rather unusual non-political activities.
Odkryto tylko jedną preferencję wobec alternatywnych lub kontrowersyjnych źródeł, które Babiš określił jako stale lubiane źródła medialne na FB. Co zaskakujące, Babiš nawet nie „polubił” na stałe żadnego z tych mediów, które zakupił kilka lat wcześniej i przekazał zarządzanie nimi specjalnej fundacji, samemu zachowując się przy tym jak polityk. Babiš preferował wysokiej jakości czasopisma ekonomiczne i biznesowe. Spodobało mu się tylko jedno źródło mediów, które można uznać za media alternatywne – Internet TV XTV. Jednak nawet ta internetowa stacja telewizyjna nie może być postrzegana jako tradycyjne medium alternatywne/dezinformacyjne, ale raczej jako przypadek graniczny. Andrej Babiš polubił też na FB strony organizacji pozarządowych, instytucji kultury i inne, dość nietypowe aktywności o niepolitycznym charakterze.

Description

Sponsor

Keywords

Babiš, ANO, Czechia, populism, alternative media, social media, Facebook, button like, Babiš, ANO, Czechy, populizm, media alternatywne, media społecznościowe, Facebook, przycisk „Lubię to”

Citation

Środkowoeuropejskie Studia Polityczne nr 2, 2022, s. 43-62.

ISBN

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego