Gwardia Narodowa Federacji Rosyjskiej jako element systemu bezpieczeństwa wewnętrznego Rosji

Loading...
Thumbnail Image

Date

2017

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM w Poznaniu

Title alternative

The National Guard of the Russian Federation as an element of domestic security in Russia

Abstract

Gwardia Narodowa Federacji Rosyjskiej jako nowy element wewnętrznego systemu bezpieczeństwa Rosji została utworzona w kwietniu 2016 r. w drodze prezydenckiego dekretu. Kolejne prezydenckie dekrety oraz projekty ustaw decydują o jej kształcie i rozbudowanych kompetencjach. Celem artykułu jest próba odpowiedzi na pytanie, dlaczego powstała nowa formacja zbrojna, jakie są jej główne zadania oraz w jakich sytuacjach jej potencjał może zostać użyty. Artykuł powstał w oparciu o analizę oficjalnych dokumentów rządowych Federacji Rosyjskiej, a dodatkowo także na podstawie raportów międzynarodowych ośrodków analitycznych, wyników badań opinii publicznej oraz publikacji międzynarodowych mediów.
The National Guard of the Russian Federation as a new part of the internal security system of Russia was established in April 2016 by presidential decree. Further presidential decrees and draft laws determine its shape and extensive competence. This paper attempts to answer the question of why a new military formation was established, what are its main tasks and in what situations its potential can be used. This paper is based on an analysis of official government documents of the Russian Federation and, additionally, on the reports of international think tanks, opinion polls and the publications of the international media.

Description

Sponsor

Keywords

bezpieczeństwo Rosji, Gwardia Narodowa, opozycja polityczna w Rosji, terroryzm, Russian security, National Guard, political opposition in Russia, terrorism

Citation

Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, 2017, nr 1 s. 155-169.

ISBN

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego