Kształcenie zdalne przez Internet jako urzeczywistnienie idei edukacji bez granic

Loading...
Thumbnail Image

Date

2008-05

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa, Poznań

Title alternative

Abstract

Nauczanie i uczenie się z wykorzystaniem nowoczesnych technologii telekomunikacyjnych i informatycznych stanowi już stałą składową rzeczywistości kształcenia na świecie i w naszym kraju. Nauczanie przez Internet będące jedną z form edukacji na odległość przełamuje pewne stereotypy dotyczące tzw. procesu przekazywania wiedzy. Pozwala ono na przekroczenie granic, jakie wytyczono edukacji funkcjonującej dotąd zgodnie z osiemnastowiecznym modelem powszechnej szkoły pruskiej. Kształcenie typu e-learning z wykorzystaniem ogólnoświatowej Sieci z definicji zakłada odejście od zasady jedności miejsca i czasu uczestników procesu dydaktycznego - zasady charakterystycznej dla edukacji tradycyjnej. Kształcenie tego typu przełamuje także szereg innych ograniczeń związanych z tradycyjną szkolną edukacją, która nie przystaje do potrzeb współczesnego społeczeństwa wiedzy.

Description

Tytuł monografii: Edukacja bez granic mimo barier. Podtytuł: Przestrzeń tworzenia. Redakcja naukowa: Agnieszka Czajkowska, Dorota Rondalska; t. 3 s. 398-406

Sponsor

Keywords

e-learning, kształcenie zdalne przez Internet, Moodle

Citation

ISBN

978-83-61304-02-9

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego