Tytus Czyżewski sto lat później

Loading...
Thumbnail Image

Date

2015

Advisor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

„Inter-. Literatura-Krytyka-Kultura”

Title alternative

Abstract

Description

Sponsor

Keywords

Citation

Poezja polska po roku 2000. Diagnozy – problemy – interpretacje. red. T. Dalasiński, A. Szwagrzyk, P. Tański, Toruń 2015, s. 95-106.

ISBN

DOI

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego