Europa Środkowa jako kategoria artystyczna. Neuroza i wrażliwość

Loading...
Thumbnail Image

Date

2011

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydawnictwo-Drukarnia Bonami/Pracownia Komparatystyki Literackiej IFP UAM

Title alternative

Abstract

Artykuł przedstawia region Europy Środkowej z perspektywy wspólnoty artystycznej, kulturowej, mentalnej. Można w tym obszarze wyróżnić wspólną wrażliwość w czytaniu znaków kulturowych czy literackich. Tę wrażliwość dyktowałaby świadomość wspólnych doświadczeń historycznych, takich jak zagrożenie osmańskie, monarchia habsburska, II wojna, Holocaust, system komunistyczny. Autorka referuje poglądy wielu pisarzy regionu, takich jak Milan Kundera, György Konrád, Czesław Miłosz na temat tożsamości środkowoeuropejskiej. Co to, według nich, znaczy być Środkowoeuropejczykiem?
The article shows the Central European region from a perspective of artistic, mental and cultural community. In this area we may distinguish a common sensitivity while reading cultural and literature texts. This specific sensitivity is being dictated by a common historical experience, e.g. the Ottoman threat, the Habsburg Monarchy, Second World War, the Holocaust, the communist system. The author reports different opinions of many writers from the region – Milan Kundera, György Konrád, Czesław Miłosz – on Central European identity. What does it really mean to be a Central European?

Description

Sponsor

Keywords

Europa Środkowa, Mentalność, Geopolityka, Monarchia habsburska, Projekt kulturowy, Wielokulturowość, Mentalność, Central Europe, Mentality, Geopolitics, Habsburg monarchy, Cultural project, Multinationality, Methodology

Citation

PORÓWNANIA. Czasopismo poświęcone zagadnieniom komparatystyki literackiej oraz studiom interdyscyplinarnym. nr 8, 2011, s. 43-59.

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego