Przegląd orzecznictwa - Wybrane tezy orzeczeń w sprawach rolnych

Title alternative

Abstract

Description

Sponsor

Keywords

Citation

Przegląd Prawa Rolnego, 2014 Nr 1 (14), s. 297-323

ISBN

978-83-232-2809-7

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego