NEKROLOGI

Loading...
Thumbnail Image

Date

2012

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydział Prawa i Administracji UAM

Title alternative

OBITUARIES

Abstract

Prof. zw. dr Zbigniew Janowicz – wspomnienie o znakomitym znawcy prawa i procedury administracyjnej (Andrzej S k o c z y l a s), s. 253-255

Description

Sponsor

Keywords

nekrologi, obituaries

Citation

Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 74, 2012, z. 1, s. 253-255

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego