EFEKT PRZETARGU NA WTÓRNYM RYNKU OBLIGACJI SKARBOWYCH W POLSCE W LATACH 2001-2010

Loading...
Thumbnail Image

Date

2012

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydział Prawa i Administracji UAM

Title alternative

EFFECT OF THE TREASURY BONDS AUCTION ON THE SECONDARY MARKET IN POLAND IN THE YEARS 2001-2010

Abstract

Celem artykułu jest dokonanie analizy pierwotnego i wtórnego rynku obligacji skarbowych w Polsce. Praca składa się z trzech części. W pierwszej z nich przedstawiono wyniki badań dotyczące niedoszacowania cen na rynku wtórnym papierów skarbowych prowadzone na rynkach zagranicznych. Następnie przeprowadzono analizę rynku obligacji skarbowych w Polsce (wartość i liczba przetargów, wielkość zadłużenia publicznego, rozmiar rynku wtórnego itd.). W trzeciej części artykułu zaprezentowano uzyskane wyniki. Wykorzystując metodę testów zdarzeń, autorka poszukiwała anomalii w kształtowaniu się cen na rynku wtórnym obligacji skarbowych w okresie natychmiast przed i po przetargu.
This paper presents an analysis of the primary and secondary market for Polish treasury bonds. The paper focuses on three issues. Firstly, the author presents the results of the findings on underpricing on the secondary and primary market in several countries reported by other researches. Secondly, he analyses the treasury bonds market in Poland (in terms of its value and number of auctions, public debt, size of the secondary market, etc.). Thirdly, the obtained results are presented. Using an event study approach, the author was looking for anomalies in the pricing behaviour on the treasury bonds secondary market immediately before and after an auction of seasoned bonds.

Description

Sponsor

Keywords

Obligacje skarbowe, Polish treasury bonds, Rynek pierwotny, Primary market, Rynek wtórny, Secondary market

Citation

Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 74, 2012, z. 1, s. 167-190

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego