The European Union’s Cultural Policy: The New Tasks?

Loading...
Thumbnail Image

Date

2016

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Title alternative

Polityka kulturalna w Unii Europejskiej: nowe zadania?

Abstract

The debate on European cultural policy has only just begun. What is intended to be the object is unknown. Topics taken during the European Culture Congress have the general nature and are only an introduction to critical reflection on what today is the European culture. Even if the answer seems obvious that these cultures of the Member States, we still do not know whether it will be called. “High culture”, remaining in the elite circle of interest, or so. “Pop culture”? Perhaps the answer is indirect, and refers to the culture that we do not know from the media, the internet, billboards and banner ads, but rather that which we know through membership in a particular social group, religious community, and most of all family.
Debata na temat polityki kulturalnej oraz bezpieczeństwa kulturowego w nowych warunkach cyfrowego komunikowania dopiero się zaczyna. Problematyka ta ma szczególne znaczenie ze względu na procesy globalizacji i indywidualizacji przekazu. Dostęp do dóbr kultury jest coraz łatwiejszy, ale jednocześnie samo pojęcie kultury wymaga redefinicji. Jeśli mówimy o bezpieczeństwie kulturowym, należy zastanowić się co ma podlegać ochronie. Dyskusja ta toczy się przede wszystkim na forum europejskim. Czy mówi się o kulturze w kontekście “kultury wysokiej”, czy raczej powinno się chronić wszelką kulturę powszechnie określaną pojęciem “pop kultury”? Jednocześnie czy można mówić o kulturze europejskiej? Analizując zagadnienie bezpieczeństwa kulturowego należy zastanowić się nad tym, jakie ono ma znaczenie dla bezpieczeństwa narodowego, konkretnego państwa. Artykuł obejmuje analizę aktów europejskich, jako narzędzia realizacji ochrony bezpieczeństwa kulturowego, dotyka kwestii strategii i polityki kulturalnej Unii Europejskiej oraz zawiera wnioski z debat, które miały miejsce podczas Europejskiego Kongresu Kultury we Wrocławiu.

Description

Sponsor

Keywords

culture, cultural policy, national identity, cultural diversity, kultura, bezpieczeństwo kulturowe, polityka kulturalna, tożsamość narodowa, różnorodność kulturowa

Citation

Przegląd Strategiczny, 2016, nr 9, s.327-340.

ISBN

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego