Metody optymalizacji jakości w neuronowych systemach tłumaczenia maszynowego

Loading...
Thumbnail Image

Date

2023

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Title alternative

Quality Optimization Methods in Neural Machine Translation Systems

Abstract

Rozprawa doktorska przedstawia nowe metody optymalizacji jakości w neuronowych systemach tłumaczenia maszynowego. Praca składa się z siedmiu artykułów naukowych zaprezentowanych podczas konferencji o zasięgu międzynarodowym. Rozdział 1 opisuje problem badawczy, motywację, strukturę i zakres rozprawy. Zawiera przegląd oraz krótki opis załączonych artykułów, w tym informacje o autorach, miejscu i typie prezentacji, a także wkładzie autora rozprawy. Rozdziały od 2 do 5 prezentują prace badawcze dotyczące metod optymalizacji jakości w neuronowych systemach tłumaczenia maszynowego. Zawierają również opisy metod zastosowanych w rozwiązaniach konkursów organizowanych w ramach konferencji. W rozdziałach 6 do 8 przedstawiono artykuły opisujące prace rozwojowe. W ramach artykułów opisano neuronowe systemy tłumaczenia maszynowego opracowane w trakcie doktoratu wdrożeniowego. W załącznikach zamieszczono certyfikat otrzymany od organizatorów konferencji WMT 2022 oraz deklaracje o wkładzie współautorów każdego artykułu. The thesis presents new quality optimization methods in neural machine translation systems. It is based on seven scientific papers presented at international conferences. Chapter 1 introduces the research problem, motivation, structure and scope of the thesis. It provides an overview of the included papers, together with details on authors, venues, presentation type, and the contribution of the thesis author. The chapter also contains a short description of each paper included in the thesis. Chapters 2 to 5 present research papers on quality optimization methods in neural machine translation systems. They also include descriptions of methods applied in the solutions of shared tasks held at scientific conferences. Chapters 6 to 8 present development papers that describe real-world neural machine translation systems developed as part of participation in the Industrial PhD program. The appendices include a certificate from the WMT 2022 conference organizers and declarations of contribution from the co-authors of each paper.

Description

Wydział Matematyki i Informatyki

Sponsor

Keywords

tłumaczenie maszynowe, ocena jakości tłumaczenia maszynowego, przetwarzanie języka naturalnego, sieci neuronowe, machine translation, machine translation quality estimation, natural language processing, neural networks

Citation

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego