U otevřeného okna

Loading...
Thumbnail Image

Date

2018-10

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Komisja Slawistyczna PAN, Oddział w Poznaniu, IFS UAM, Wydawnictwo PRO

Title alternative

With an open window

Abstract

The author of the study deals with two literary-historical monographs of Libor Martinek. This Czech literary scientist is known above all as an expert in Silesian (Teschen) literary regionalism. This context is also based on the study of two distinguished personalities of Czech literature writing in another (Polish, Lachian) langua- ge. For Martinka there is an important thorough knowledge of facts or familiarity with the texts of primary and secondary literature. Familiarity with world literary theory also allows him to make adequate interpretations of artistic texts. So he can pronounce a fair trial about the place of a personality in literary history or the debt that Czech lite- rature has so far.
Autor práce se zabývá dvěma literárně-historickými monografiemi Libora Martinka. Tento český literární vědec je znám především jako odborník na slezský literární regionalismus. Tento kontext je také založen na studiu dvou významných osobností, které tvoří českou literaturu v jiném (polském, lašském) jazyce. Pro Martinka je důležitá důkladná znalost faktů a znalost textů primární a sekundární literatury. Znalost světové literární teorie mu také umožňuje provést přiměřené interpretace uměleckých textů. Takže může doložit místo dané osobnosti v literární historii nebo také dluh, který má vůči ní česká literatura.

Description

Sponsor

Keywords

Libor Martinek, Henryk Jasiczek, Óndra Łysohorsky, poetic regionalism, other-language poetry in the Czech lands

Citation

Bohemistyka, 2018, nr 4, s.396-411.

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego