Multitasking medialny

Loading...
Thumbnail Image

Date

2010

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM, Poznań

Title alternative

Media multitasking

Abstract

Multitasking medialny – to nowe zjawisko, definiowane jako określone zachowanie odbiorcy, polegające na jednoczesnym korzystaniu z dwóch lub więcej mediów. Obecnie, tylko 19% młodych ludzi nie można określić jako odbiorców multitaskingowych. Co więcej, sposób w jaki informacja, odbierana jednocześnie z różnych źródeł, jest przetwarzana przez odbiorcę, jest inny od standardowego, kiedy odbiorca skupia swą uwagę tylko na jednym źródle informacji. W przypadku multitaskingu uwaga jest dzielona pomiędzy przynajmniej dwa źródła, co czyni poziom przetwarzania informacji niższym. Tym samym, ocena zakresu jednoczesnego percypowania przez odbiorców treści poszczególnych przekazów, stała się tematem zainteresowania medioznawców i reklamodawców. Dotychczas przeprowadzono jednak niewiele badań, pozwalających na oszacowanie zakresu tej percpecji. Przyjmuje się jednak, że dalsze badania w tym kierunku pozwolą na stwierdzenie korzyści płynących z multitaskingu medialnego oraz umożliwią reklamodawcom jego pozytywne wykorzystanie.

Description

Sponsor

Keywords

Multitasking medialny

Citation

Refleksje. Pismo naukowe studentów i doktorantów WNPiD UAM, Nr 2, jesień-zima 2010, s. 35-44

Seria

ISBN

ISSN

2081-8270

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego