Transformacja systemowa w Polsce na łamach białostockich dzienników regionalnych w latach 1989-1991. Studium politologiczno-prasoznawcze

Loading...
Thumbnail Image

Date

2014-10-22

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Title alternative

System transformation in Poland on pages of Białystok regional daily newspapers in 1989-1991 years. Political-press studies

Abstract

W 1989 roku rozpoczęła się w Polsce transformacja systemowa, która przyniosła głębokie zmiany polityczne, gospodarcze i społeczne. Partia komunistyczna utraciła monopol władzy, wprowadzono pluralizm polityczny i elementy gospodarki wolnorynkowej. Przed rozpoczęciem transformacji systemowej prasa regionalna, a do tej grupy zaliczały się białostockie dzienniki: „Gazeta Współczesna” i „Kurier Podlaski”, odgrywała podrzędną rolę w systemie prasowym państwa. W 1989 tytuły tych dzienników należały już nowych właścicieli, stały się ważnym źródłem informacji w północno-wschodniej Polsce. Odgrywały także ważną rolę w budowaniu lokalnej społeczności. Musiały jednak walczyć o czytelnika z „Kurierem Porannym”, który pojawił się na rynku w 1990 r. W pracy przedstawiono wyniki badań dotyczących liczebności i zawartości materiałów prasowych poświęconych najważniejszym wydarzeniom i procesom politycznym, gospodarczym, społecznym i kulturalnym w latach 1989-1991. Proces transformacji systemowej, który zmienił oblicze państwa i społeczeństwa polskiego, w tej pracy widziany jest poprzez pryzmat regionalnej prasy codziennej Białegostoku. Niezwykle ciekawym zjawiskiem poznawczym jest obserwacja złożonego procesu przeobrażeń, o zasadniczym przecież znaczeniu dla Polski, w zwierciadle gazet regionalnych, które bezpośrednio temu procesowi również podlegały.
In 1989 started great, economic and social political changes. A monopoly of the power of the communist party was abolished, a political pluralism was implemented as well as construction of the capitalist economy was begun. Thanks to a system transformation Poland became the democratic state. Polish regional press, and the two Białystok daily newspapers ranked among this group - "Gazeta Współczesna" and "Kurier Podlaski", played a minor role in the monopolistic press system of the state before the system transformation. In 1991 they already had new owners, and became an important source of information of north-east part of Poland. They also builded the modern local community. They had to however fight over the reader with "Kurier Poranny” which appeared at the beginning of 1990. This dissertation contains the results of the press studies of the process of transformation in the 1989-1991 years. The studies covers the contents of the regional newspapers appearing in Białystok during this period. Process of transformation was an object of the permanent interest of these daily newspapers. On their pages they showed political, economic, social and cultural changes, that occurred both in three provinces: Białystok, Łomża, Suwałki, as well as in entire Poland in 1989-1991 years. The image of the system transformation in regional newspapers is unusually interesting, because newspapers did not only described this important process, but also were subject to it.

Description

Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa: Zakład Dziennikarstwa

Sponsor

Keywords

prasa, newspapers, prasa regionalna, regional press, transformacja systemowa, system transformation, Białystok, Bialystok

Citation

DOI

Title Alternative

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego