O pojęciu bioetyki. Refleksja nad jej genezą i statusem metodologicznym

Loading...
Thumbnail Image

Date

2013

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydawnictwo Naukowe UAM

Title alternative

Around the Concept of Bioethics. Consideration of its Genesis and Methodological Status

Abstract

Abstrakt Gdy dokonamy analizy problematyki stosunkowo nowo powstałej dyscypliny, jaką jest bioetyka, to jednocześnie zauważymy, iż w swoim przedmiocie badań (zachowanie moralne człowieka) pokrywa się ustaleniami metodologicznymi z etyką. Jednakże wydaje się, iż w tej kwestii istnieje dosyć zasadnicza rozbieżność. Skoro bioetyka ma sięgać do podstaw życia biologicznego człowieka, to musi ująć w swojej analizie całą gamę rozwoju zachowania społecznego, którego finalnym „rezultatem” jest kategoria osoby ludzkiej- interpretowana jako istota bioetyczna.
Abstract If we make an analysis of the issue of comparatively newly formed discipline which is bioethics, we will notice at the same time that - in its field of research (moral behaviour of a human being) - it agrees in methodological establishments with ethics. However, it seems that in this matter there is a certain, fundamental divergence. Yet, since bioethics is supposed to reach the principles of man's biological life, it needs to include in its analysis the whole spectrum of the development of social behaviour, whose final "result" is the category of a human person interpreted as a bioethical creature.

Description

Sponsor

Keywords

history of bioethics, ethics, evolution, moral behaviour, human nature

Citation

Studia Metodologiczne, tom 30, pp. 267-278

ISBN

978-83-232-2629-1

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego