Budowanie repozytorium

Loading...
Thumbnail Image

Date

2012

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Centrum Promocji Informatyki

Title alternative

Abstract

Dzięki tworzeniu repozytoriów dostęp do efektów badań naukowych jest coraz szybszy i łatwiejszy. Poprzez archiwizowanie prac naukowych w otwartych archiwach zwiększona zostaje widoczność dorobku naukowego danej instytucji bowiem oprogramowania wykorzystywane do budowy repozytoriów mają zaimplementowane mechanizmy pozwalające na indeksowanie zasobów przez światowe wyszukiwarki i platformy projektów Open Access. Efektem tych korzyści jest obserwowany wzrost liczby repozytoriów na świecie. W prezentacji przedstawione zostały trzy główne etapy budowania repozytorium: projektowania, wdrożenia i rozwoju. Etap projektowania wymaga teoretycznej analizy zagadnienia, przeprowadzenia badań postaw środowiska naukowego wobec przedstawianej idei, wyboru oprogramowania, ustanowienia harmonogramu prac oraz kosztorysu projektu, a konsekwencji wypracowanie optymalnego modelu budowy platformy. Na etap wdrożenia składa się implementacja oraz dostosowanie oprogramowania do potrzeb danej instytucji w tym tworzenie kolekcji, odpowiednie ustawienie uprawnień użytkowników oraz procesu deponowania. W tej fazie budowy repozytorium ważne jest precyzyjne ustanowienie procedur oraz sporządzenie podstaw prawnych. Etap ten powinien kończyć się uruchomieniem finalnej wersji oprogramowania. Kolejnym stadium – jest etap rozwoju podczas którego wyznacza się strategię działań promocyjnych związanych z sukcesywnym rozbudowaniem archiwum, w tym również zadbanie o rejestrację platformy w światowych katalogach Open Access.

Description

Sponsor

Keywords

Repozytoria, Open Access, Etapy budowy repozytoirum, Komunikacja naukowa, Prawo autorskie w repozytoriach

Citation

Zarządzanie treścią w bibliotekach cyfrowych - ryzyka prawne, problemy prawa autorskiego, XIX edycja seminarium w cyklu digitalizacja, 26 czerwca 2012 r., Warszawa, s. 29-51.

ISBN

DOI

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego