Prawo do integralności genetycznej

Loading...
Thumbnail Image

Date

2018

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Title alternative

Right to genetic integrity

Abstract

Dysertacja poświęcona została przedstawieniu konstrukcji prawa do integralności genetycznej. Określono warstwę przedmiotową i podmiotową oraz gwarancje tego prawa człowieka. Praca ma na celu wykazanie, iż prawo do integralności genetycznej wzmacnia ochronę jednostki oraz może spełniać również funkcję czynnika porządkującego stan prawny w zakresie genetyki człowieka.
This Ph.D. dissertation attempts to establish a structure of the right to genetic integrity. The current developments in genetic technology must be taken into consideration during the law making process. Genetic information can be used not only for in vitro or cloning purposes, but in a workplace or insurance assessment procedures. This creates potential opportunities for discrimination. The individual must not be reduced to his genetic characteristics.

Description

Wydział Prawa i Administracji

Sponsor

Keywords

prawa człowieka, human rights, genetyka, genetics

Citation

DOI

Title Alternative

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego