Tożsamość Białorusinów

Loading...
Thumbnail Image

Date

2009

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM w Poznaniu

Title alternative

The Identity of Belarussians

Abstract

Tożsamość białoruska wydaje się być nie tyle tożsamością narodową, co tożsamością regionalną. Oczywiście proces kształtowania świadomości narodowej nie został zakończony i wydaje się on przebiegać odmiennie na obszarze Białorusi zachodniej, zwłaszcza na Grodzieńszczyźnie, inaczej w Mińsku, a jeszcze inaczej we wschodniej Białorusi. Świadectwem odrębności Białorusinów od Rosjan w tej sytuacji stają się jedynie zwyczaje i pieśni ludowe, które powoli, wraz ze starszym pokoleniem, odchodzą w przeszłość, jawiąc się jedynie jako ciekawostka etnograficzna, z małym zresztą zainteresowaniem odbierana przez miejscową publiczność.
Belarussian identity seems to be a regional identity rather than a national one. The process of the emergence of national identity has not yet been completed, and it seems to be taking a different route in Western Belarussia, in particular in the Grodno region, another one in Minsk, and yet another one in Eastern Belarussia. Therefore, the distinctiveness of Belarussians from the Russians can only be evidenced by folk customs and songs, which are slowly becoming a thing of the past as the older generation passes away. They have become a mere ethnographic curiosity which does not attract much interest among the local audience, anyway.

Description

Sponsor

Keywords

Białorusia, tożsamość narodowa, tożsamość regionalna

Citation

Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, 2009, nr 3, s. 271-305.

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego