Dualizm polityki regionalnej na przykładzie Żuław. Rzeczywistość kreowana a doświadczenia indywidualne

Loading...
Thumbnail Image

Date

2012

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Komitet Nauk Etnologicznych PAN, Instytut Archeologii i Etnologii PAN

Title alternative

Abstract

Polityka regionalna to działalność podejmowana przez władze samorządowe (na różnych szczeblach władzy), ale także przez określone grupy społeczne (lokalne grupy wsparcia itp.) zainteresowane podejmowaniem i podtrzymywaniem działań mających na celu osiągnięcie określonych zamierzeń. Celem tego typu działalności jest m. in. kreowanie określonego wizerunku regionu w taki sposób, by wydał się on atrakcyjny dla potencjalnych partnerów, inwestorów, turystów itp. Celem referatu będzie ukazanie dualizmu, jaki jest zauważalny w kreowaniu współczesnych wizerunku regionów – z jednej strony jest to kształtowanie wizerunku oficjalnego, zbiorowego, narzucanego przez władze samorządowe, z drugiej jest to wizerunek współtworzony przez indywidualne doświadczenia różnych grup społecznych (niekoniecznie zgadzających się z nurtem „oficjalnym”). Przykładem dualizmu polityki regionalnej są działania podejmowane przez władze samorządowe powiatu nowodworskiego oraz malborskiego, odwołujące się w swych propozycjach m. in. promocyjnych do dziedzictwa kulturowego jednej tylko grupy zamieszkującej kiedyś te tereny. W działaniach realizowanych na terenie tych dwóch powiatów da się zauważyć wyraźny rozdźwięk pomiędzy wizerunkiem kreowanym i reprezentowanym na zewnątrz, a faktycznym poczuciem identyfikacji regionalnej mieszkańców.

Description

Sponsor

Keywords

Żuławy, Polityka regionalna, Kultura regionalna, Krajobraz kulturowy

Citation

Brzezińska Anna W., Dualizm polityki regionalnej na przykładzie Żuław. Rzeczywistość kreowana a doświadczenia indywidualne, w: Antropologia i polityka. Szkice z badań nad kulturowymi wymiarami władzy, red. W. Dohnal, A. Posern-Zieliński, Prace KNE PAN nr 15, Warszawa: Komitet Nauk Etnologicznych PAN, Instytut Archeologii i Etnologii PAN, 2011 [druk] 2012, s. 141-153.

ISBN

978-83-89499-89-9

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego