Pompeja i dva egzistencijalna iskustva - komparativna interpretacija pesama Petra II Petrovića Njegoša i Ciprijana Kamila Norvida

Loading...
Thumbnail Image

Date

2012

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Matica srpska

Title alternative

Abstract

W artykule przedstawiona jest komparatystyczna interpretacja dwóch romantycznych poematów poświęconych Pompejom: "Polazak Pompeja" Petara Njegoša i "Pompeja" Cypriana Norwida. Główny kontekst stanowi problem romantycznej wizji ruin i dziedzictwa klasycznego.
The paper is a comparative analysis of two romantic poems about Pompeii: Petar Njegoš's "Polazak Pompeja" and Cyprian Norwid's "Pompeja". The main context is romantic attitude towards ruins and classical heritage.
Glavni predmet rada su dve romantičarske poeme – "Polazak Pompeja" Petara Njegoša i poema "Pompeja" Ciprijana Norvida. Glavni okvir interpretacije je romantičarski odnos prema ruinama i antičkom nasleđu.

Description

Sponsor

Keywords

Norwid, Njegoš, Pompeje, Pompeja, Pompeii, recepcja antyku, recepcija antike, reception studies, poemat romantyczny, romantičarska poema, romantic poem, ruiny, ruina, ruins, romantyzm, romantizam, romanticism, komparatystyka, komparatistika, comparative literature

Citation

Letopis Matice srpske, knj 490, sv 1-2, jul-avgust 2012

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego