Widmo liberalizmu

Loading...
Thumbnail Image

Date

2010

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM w Poznaniu

Title alternative

The Specter of Liberalism

Abstract

W dyskursie toczącym się na polskiej scenie politycznej pojęcie „liberalizm” zaczyna nabierać nowego znaczenia. Ten „nowy liberalizm” jest w rzeczywistości deformacją myśli liberalnej i niewiele ma wspólnego z liberalizmem jako takim. Stał się Babą Jagą, którą antyliberalnie nastawieni politycy straszą potencjalnych wyborców. Przyczyna? -ich polityczni przeciwnicy z liberalizmem są właśnie kojarzeni. Dlatego też autorka podejmuje próbę zdefiniowania liberalizmu oraz kierunków jego ewolucji, aby uwypuklić brak kompatybilności kluczowych dla tego nurtu wartości z antyliberalnymi hasłami w politycznym sporze wykorzystywanymi.
The notion of ‘liberalism’ is beginning to acquire a new meaning in Polish political discourse. This ‘new liberalism’ is actually a distortion of liberal thinking and does not have much in common with proper liberalism. It has become a demon that politicians with anti-liberal attitudes use to frighten their potential voters. The reason for that is that their political opponents are associated with liberalism. Therefore, the author attempts to identify liberalism and the directions of its evolution in order to emphasize the fact that the fundamental values of liberalism do not actually correspond to the anti-liberal claims employed in political disputes.

Description

Sponsor

Keywords

liberalizm, polska scena polityczna

Citation

Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, 2010, nr 4, s. 25-44.

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego