Społeczno-kulturowe konteksty racjonalności

Loading...
Thumbnail Image

Date

2012

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydawnictwo Naukowe WNS UAM

Title alternative

Abstract

Description

Co jest,a co nie jest przejawem racjonalności, kiedy nim jest, a kiedy nie jest? Pytania te były i są w miarę proste, ale odpowiedzi na nie okazały się i okazują się nadal złożone. Co więcej,w miarę upływu czasu stawały się one coraz bardziej złożone. W efekcie mamy dzisiaj do czynienia z taką sytuacją, że można wprawdzie wyartykułować różne formy i typy racjonalności, ale nie można ich sprowadzić do wspólnego mianownika - rzecz jasna poza nazwą, która okazuje się pojęciem tak szerokim,że obejmuje formy myślenia i praktycznego działania pod jednymi względami się dopełniające, a pod innymi wykluczające. W racjonalności chodzi o takie postępowanie, które ułatwia nam,a nie utrudnia życie i współżycie z innymi ludźmi, a w każdym razie takie realizowanie naszych życiowych celów,które nie będzie prowadziło do konfliktów ze społecznym otoczeniem. Racjonalność ta nazywana jest dzisiaj racjonalnością społeczną lub po prostu racjonalnością społecznego działania. Istnieje jednak kłopot z jej artykułowaniem,opisywaniem i wyjaśnianiem. Prof.zw.dr hab Zbigniew Drozdowicz

Sponsor

Keywords

Citation

Społeczno-kulturowe konteksty racjonalności, Z.Drozdowicz, S.Sztajer, (red.), 2012, ss. 186.

DOI

Title Alternative

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego