The Law and Justice Leader and Prime Minister’s Affinity Towards the Alternative Media on Facebook in Poland

Loading...
Thumbnail Image

Date

2022

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM

Title alternative

Stosunek lidera Prawa i Sprawiedliwości oraz premiera wobec mediów alternatywnych na Facebooku

Abstract

A clear differentiation between media sources and electorates within the legacy media ecosystem may help to explain the limited importance of the alternative media (focused on fake news and hoaxes) as relevant information sources. In a political and analytical discourse, the alternative media can be seen as an “alternative” to the dominant liberal media and discourse. Within this context, Prime Minister Mateusz Morawiecki and Deputy Prime Minister Jarosław Kaczyński were active in “liking” other profiles on their FB pages. Morawiecki liked some media, mostly TV and radio channels from his constituency region. His focus was more on the national identity and national interests in an economic sense. However, he also liked a press magazine that is a borderline case between ideologically heavily biased and disinformation scene in Poland.
Wyraźne rozróżnienie między źródłami medialnymi a elektoratami w ramach ekosystemu mediów tradycyjnych może pomóc wyjaśnić ograniczone znaczenie mediów alternatywnych (skoncentrowanych na fałszywych wiadomościach i mistyfikacjach) jako istotnych źródeł informacji. W dyskursie politycznym i analitycznym alternatywne media mogą być postrzegane jako „alternatywa” dla dominujących liberalnych mediów i dyskursu. W tym kontekście premier Mateusz Morawiecki i wicepremier Jarosław Kaczyński aktywnie „polubili” inne profile na swoich stronach FB. Morawiecki polubił niektóre media, głównie kanały telewizyjne i radiowe ze swojego okręgu wyborczego. Skupił się przy tym bardziej na tożsamości narodowej i intere sach narodowych w sensie ekonomicznym. Spodobał mu się jednak również magazyn prasowy, który jest przypadkiem granicznym między ideologicznie mocno stronniczą a dezinformacyjną sceną w Polsce.

Description

Sponsor

Keywords

Poland, populism, Facebook, Kaczyński, Morawiecki, button “like”, alternative media, Polska, populizm, Facebook, Kaczyński, Morawiecki, przycisk „Lubię to”, media alternatywne

Citation

Środkowoeuropejskie Studia Polityczne nr 2, 2022, s. 21-42.

ISBN

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego