Ideology as a factor influencing the journalistic message. An analysis based on material from The Times, The Sun and Pravda

Loading...
Thumbnail Image

Date

2013

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM w Poznaniu

Title alternative

Ideologia jako czynnik oddziałujący na przekaz dziennikarski. Analiza na podstawie materiałów z “The Times”, “The Sun” oraz “Pravda”

Abstract

This paper analyzes the influence of ideology on the journalistic message on the basis of materials published about Alexander Litvinenko by The Times , The Sun and Pravda . The paper applies the concept presented by Teun A. van Dijk, who identifies the following aspects of message structure: lexical elements, implications, presuppositions, descriptions, cohesion, semantic events, semantic and external structures. The analysis involves the examples taken from the articles about the Litvinenko issue to show how ideologies and opinions can be present in the content of journalistic accounts.
Artykuł przedstawia analizę oddziaływania ideologii na przekaz dziennikarski na podstawie materiałów dotyczących sprawy Aleksandra Litwinienki, które ukazały się w pismach “The Times”, “The Sun” oraz “Pravda”. W pracy wykorzystano koncepcję zaprezentowan¹ przez Teuna A. van Dijka, który wyróżnia w strukturze przekazu: elementy leksykalne, implikacje, prezupozycje, opisy, spójność, zabieg semantyczny, struktury semantyczne i zewnętrzne.

Description

Sponsor

Keywords

Citation

Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, 2013, nr 2, s. 225-237.

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego