Działalność bibliotekarska i bibliofilska profesora Kazimierza Kaczmarczyka (1878–1966), dyrektora Archiwum Państwowego w Poznaniu

Loading...
Thumbnail Image

Date

2011

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu

Title alternative

The library and bibliophilic activity of Prof. Kazimierz Kaczmarczyk (1878–1966),

Abstract

Artykuł przedstawia działalność zasłużonego archiwisty i historyka, długoletniego dyrektora Archiwum Państwowego w Poznaniu, prof. dra Kazimierza Kaczmarczyka (1878–1966) w Poznańsko-Pomorskim Kole Związku Bibliotekarzy Polskich, w Związku Bibliotekarzy Polskich Koło Poznańskie, Związku Bibliotekarzy i Archiwistów Polskich Koło Poznańskie oraz w Stowarzyszeniu Bibliotekarzy Polskich Okręg Poznański do roku 1939 oraz w latach 1945–1966. Wspomniano także o udziale Kaczmarczyka w pracach poznańskiego Towarzystwa Bibliofilów Polskich w latach 1924–1939. W artykule omówiono jego księgozbiór oraz starania o sprzedanie książek Wydziałowi Humanistycznemu Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, a następnie Bibliotece Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.
This article describes the work of the distinguished archivist and prominent historian Prof. Kazimierz Kaczmarczyk (1878–1966), a long time director of the State Archives in Poznań, in the Poznań-Pomorze Polish Librarians Union, the Poznań branch of the Polish Librarians and Archivists Union and in the Poznań branch of the Polish Librarians Association until 1939 and in the post-war years of 1945–1966. Prof. Kaczmarczyk’s participation in the works of the Poznań-based Association of Polish Bibliophiles between 1924 and 1939 is also briefly mentioned. The article discusses a vast collection of books that belonged to the Professor and the attempts to sell these holdings to the faculty of the Humanities of M. Curie-Skłodowska University in Lublin and later to the library of the Catholic University in Lublin

Description

Sponsor

Keywords

archiwum, archive, bibliotekoznawstwo, library studies, bibliofilstwo, bibliophily, Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, Polish Librarians Association

Citation

Biblioteka, 2011, nr 15(24), str. 57-72

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego