Żuk w chińskim pokoju. Język jako substytut doświadczenia

Loading...
Thumbnail Image

Date

2013

Advisor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Instytyt Filozofii UAM

Title alternative

Abstract

Głównym pytaniem stawianym w tym artykule jest kwestia tego czy język może być takim samym przedmiotem doświadczenia jak inne przedmioty napotykane w świecie. Czy używamy języka podobnie jak młotków czy telefonów komórkowych? Potocznie uważamy język raczej za coś przynależącego do nas samych nie zaś do świata nas otaczającego. Taka perspektywa była m.in. prezentowana przez neokantystów wykorzystujących myśl Kanta w swoich koncepcjach dotyczących języka, który jest w nich rozumiany jako warunek doświadczenia. Lecz istnieją pewne przesłanki aby sądzić, że język jest także przedmiotem doświadczanym w świecie. Może być on także rozumiany,nie jako sprawa podmiotu czy przedmiotu doświadczenie, ale po prostu jako użyteczne narzędzie. Dwa eksperymenty myślowe, „żuk w pudełku" i „chiński pokój" oraz przypadki osób niewidomych są wykorzystywane w tym artykule aby rozważyć tą możliwość.

Description

Sponsor

Keywords

żuk w pudełku, chiński pokój, język, doświadczenie, dysfunkcja wzroku, Wittgenstein, Searle

Citation

LINGUA AC COMMUNITAS VoL 23, 2013, ss. 135-149.

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego