Pozycja ustrojowa prezydenta w Polsce i w Rosji

Loading...
Thumbnail Image

Date

2000

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza

Title alternative

The political position of the president in Poland and in Russia

Abstract

Description

Sponsor

Keywords

Polska, Rosja, president, Poland, Russia, prezydent

Citation

Stelmach, Andrzej, Pozycja ustrojowa prezydenta w Polsce i w Rosji: w: Transformacja systemowa w Polsce i Rosji : sukcesy i zagrożenia : praca zbiorowa, Stelmach, Andrzej, (red.), s. 15-27.

DOI

Title Alternative

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego