Synteza, analiza spektroskopowa oraz ocena właściwości przeciwnowotworowych nowych pochodnych kolchicyny

Loading...
Thumbnail Image

Date

2022

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Title alternative

Synthesis, spectroscopic analysis and anticancer properties evaluation of new colchicine derivatives

Abstract

Praca składa się z pięciu publikacji naukowych oraz dwóch polskich patentów, w których opisano syntezę oraz właściwości podwójnie modyfikowanych pochodnych kolchicyny. Wszystkie analogi zawierają fragment metyloaminowy w pozycji C10 i różne ugrupowania w pozycji C7: amidowe, sulfonamidowe, karbaminanowe, tiokarbaminianowe, mocznikowe, tiomocznikowe, guanidynowe oraz różnie podstawione 1,2,3-triazole i aminy. Czystość i struktura związków została określona z wykorzystaniem metod LC-MS, 1H NMR oraz 13C NMR. Wszystkie związki opisane w niniejszej pracy przetestowano in vitro pod kątem ich zdolności do hamowania proliferacji komórek. Ich cytotoksyczność określono wobec czterech ludzkich linii komórek nowotworowych oraz jednej normalnej linii mysich fibroblastów. Wyznaczono także współczynniki oporności i selektywności badanych związków.Większość podwójnie modyfikowanych pochodnych kolchicyny była bardziej cytotoksyczna niż niemodyfikowana kolchicyna, a niektóre związki charakteryzowały się dodatkowo korzystnymi współczynnikami selektywności. Wyniki badań przedstawionych w niniejszej rozprawie doktorskiej pozwoliły zaobserwować zależności pomiędzy strukturą a aktywnością przeciwproliferacyjną pochodnych kolchicyny, wytypować związki do dalszych badań przedklinicznych oraz wskazać racjonalne kierunki dalszych modyfikacji kolchicyny.
The research work presented in the doctoral dissertation is described in five scientific publications and two Polish patents, concerning the syntheses and properties of double-modified colchicine derivatives. All colchicine analogs contain a methylamine fragment at position C10 and different groups at position C7: amide, sulfonamide, carbamate, thiocarbamate, urea, thiourea, guanidine and variously substituted 1,2,3-triazole and amines. The purity and structures of the obtained compounds were determined using the LC-MS, 1H NMR and 13C NMR methods. All compounds described in this work were tested in vitro for their ability to inhibit cell proliferation. Their cytotoxicity was determined against four human cancer cell lines and one normal murine embryonic fibroblast cells. The resistance and selectivity coefficients of the tested compounds were also determined. Most of the doubly modified colchicine derivatives were more cytotoxic than unmodified colchicine, and some compounds were additionally characterized by favorable selectivity coefficients. The results of the research presented in this doctoral dissertation allowed us to observe the relationship between the structure and antiproliferative activity of colchicine derivatives, select compounds for further preclinical studies and indicate rational routes for further modifications of colchicine.

Description

Wydział Chemii

Sponsor

Niniejsza rozprawa doktorska została zrealizowana w ramach programu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego „Doktorat wdrożeniowy”. Nr umowy: 0017/DW/2018/02.

Keywords

kolchicyna, modyfikacja chemiczna, aktywność przeciwnowotworowa, korelacja struktura-bioaktywność, colchicine, chemical modification, anticancer activity, structure-activity relationship

Citation

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego