Powroty posła (Julian Ursyn Niemcewicz, Powrót posła)

Loading...
Thumbnail Image

Date

2001

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydawnictwo słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2001

Title alternative

Abstract

Tekst zawiera interpretację komedii politycznej "Powrót posła" autorstwa Juliana Ursyna Niemcewicza. Analiza dramatu (ukończonego w listopadzie 1790 roku)staje się pretekstem zarówno do odtworzenia najważniejszych kontekstów historycznych wpływających bezpośrednio na ostateczny kształt utworu, jak i ukazania tej komedii jako narzędzia politycznej propagandy. Autor przypomina ścisłe związki zachodzące pomiędzy ideowym przesłaniem tekstu a literaturą polityczną okresu Sejmu Czteroletniego.

Description

Sponsor

Keywords

historia polskiego dramatu w XVIII wieku, Powrót posła J. U. Niemcewicza, teatr polski w okresie Sejmu Czteroletniego, teatr wobec polityki

Citation

Krzysztof Kurek, Powroty posła (Julian Ursyn Niemcewicz, Powrót posła), [w:] Dramat polski. Interpretacje. Część 1: Od wieku XVI do Młodej Polski, pod red. Jana Ciechowicza i Zbigniewa Majchrowskiego. Wstęp i posłowie Dobrochny Ratajczakowej, wyd. słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2001, s.98-110, 423-424.

ISBN

83-88560-17-4

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego