Operacje w obszarze Europejskiej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony - uwarunkowania i perspektywy rozwoju

Loading...
Thumbnail Image

Date

2009

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM w Poznaniu

Title alternative

European Security and Defense Policy Operations - Conditions and Prospects of Development

Abstract

Podstawą analizy zawartej w tym artykule jest założenie badawcze oparte na przekonaniu, iż w procesie kształtowania Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa, a w szczególności jej komponentu obronnego, mamy do czynienia z wyraźną zmiennością dynamiki oddziaływań zachodzących wewnątrz Unii na linii państw członkowskich, a także na linii mechanizmu instytucjonalnego UE i państw członkowskich. Kształtowanie tej polityki napotyka na szereg przeszkód, z których najważniejszą jest uzależnienie działań zewnętrznych od zgodnej woli politycznej państw członkowskich w kontekście wyzwań, którym sprostać mają na szczeblu UE.
The analysis presented in this paper is based on a research assumption that the process of shaping of the Common Foreign and Security Policy, in particular its defense component, is affected by the dynamically changing influences (of the Member States) within the EU and the influence of the institutional mechanism of the EU and Member States. The shaping of this policy encounters numerous obstacles, the main one being the common political will of Member States, which is necessary for external operations related to the challenges to be met at the EU level.

Description

Sponsor

Keywords

Europejska Polityka Bezpieczeństwa i Obrony, Unia Europejska

Citation

Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, 2009, nr 1-2, s. 8-35.

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego