Glosa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 25 października 2016 r., sygn. SK 71/13

Loading...
Thumbnail Image

Date

2017

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydawnictwo Naukowe UAM

Title alternative

Commentary on the judgment of the Constitutional Tribunal of October 25, 2016, ref. SK 71/13

Abstract

W głosowanym orzeczeniu Trybunał Konstytucyjny uznał, że ustawodawca niewłaściwie wyważył ochronę praw wierzyciela i dłużnika w sytuacji ustanowienia zabezpieczenia przez obciążenie nieruchomości hipoteką przymusową. Artykuł zawiera analizę orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego oraz rozważania na temat powiązanych instytucji, jak art. 754(1) § 1 Kodeksu postępowania cywilnego, a także proponowane rozwiązania przedstawionego problemu.
In the commented ruling the Constitutional Tribunal claimed the lawmaker improperly balanced the protection of the rights of the creditor and the debtor with regard to establishing collateral by encumbering the real estate with compulsory mortgage. The article contains the analysis of the ruling of the Constitutional Tribunal as well as related instruments set forth in art. 754(1) § 1 Code of Civil Procedure, and possible solutions to the presented problem.

Description

Sponsor

Keywords

upadek zabezpieczenia pieniężnego, term of the collapse of the security money claim, hipoteka, mortgage, tytuł wykonawczy, implementation title, klauzula wykonalności, enforceability clause, hipoteka przymusowa, compulsory mortgage

Citation

Zeszyt Studencki Kół Naukowych Wydziału Prawa i Administracji UAM, 2017, nr 7, s. 265-279

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego