Wybrane aspekty składni czasowników z dopełnieniem w postaci Eksperiencera w językach polskim i angielskim

Loading...
Thumbnail Image

Date

2013-10-03

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Title alternative

On some aspects of the syntax of object Experiencers in Polish and English

Abstract

Argument czasownikowy wyrażony pod postacią Eksperiencera a także jego dokładny status składniowy stanowią główny problem rozważany w niniejszej dysertacji. Występowanie argumentu typu Eksperiencer cechuje czasowniki zwane czasownikami psychologicznymi. W obrębie czasowników psychologicznych, istotne dla pracy są te, które jako dopełnienie wymagają użycia argumentu typu Eksperiencer oznaczonego przypadkiem gramatycznym Biernik, choć w rozdziałach trzecim i czwartym znajduje się również odwołanie do argumentów typu Eksperiencer oznaczonych przypadkiem Celownik. Motywacją dla napisania niniejszej rozprawy stał się fakt, że dość często w literaturze przedmiotu przyjmuje się, że argument typu Eksperiencer różni się swym statusem składniowym od typowego dopełnienia. Wnioski, do których dochodzi autor po przeanalizowaniu zachowanie Eksperiencerów w języku polskim (oraz angielskim) wskazują na brak wystarczających dowodów na to, by zaakceptować szczególny status tych argumentów. Praca zatem ostatecznie wykazuje, że Eksperiencer generowany w pozycji dopełnienia wykazuje te same właściwości, co argumenty innego typu generowane w pozycji dopełnienia tranzytywnego czasownika niepsychologicznego.
The thesis deals with a selection of issues characterizing the syntactic behavior of object Experiencers in psychological predicates. Two facts about Accusative object Experiencers resurface regularly in literature: 1) the predicates selecting them are unaccusative, 2) these arguments are syntactically complex, possibly of the locative nature. The author rejects both claims for Polish. With convincing argumentation, he argues against the unaccusative treatment of object Experiencers as well as against the recent proposal to treat these arguments as locatives. At great length, it is shown that object Experiencers are syntactically no different from regular objects in transitive non-psychological constructions. The data from control into adjuncts and Super-Equi further strengthen the main points made in the thesis.

Description

Wydział Anglistyki

Sponsor

Keywords

Składnia, Syntax, Predykaty psychologiczne, Psychological predicates, Eksperiencer, Object Experiencer, Kontrola, Control, Inakuzatywny, Unaccusative

Citation

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego