Historia. Raport przedmiotowy

Title alternative

Abstract

Tekst jest raportem powstałym w ramach projektu badawczego "Gender w podręcznikach". Dotyczy analizy równościowej, antydyskryminacyjnej podręczników do nauczania i uczenia się się historii oraz historii i społeczeństwa na wszystkich etapach kształcenia. Raport jest wynikiem badań ilościowych i jakościowych narracji podręcznikowych funkcjonujących w książkach dopuszczonych do użytku szkolnego na poziomie ministerialnym.

Description

Sponsor

Keywords

gender, podręczniki, historia, dyskryminacja, raport

Citation

Gender w podręcznikach. Projekt badawczy. Raport. tom 3: Raporty przedmiotowe i rekomendacje, s. 308-323.

ISBN

978-83-62206-25-4

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego