Trening twórczości jako propozycja kształcenia liderów w społecznościach lokalnych

Loading...
Thumbnail Image

Date

2010

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wyższa Szkoła Zarządzania "Edukacja"

Title alternative

Abstract

Rozdział jest propozycją warsztatów z zakresu twórczego rozwiązywania problemów, zaprojektowanym z myślą o rozwiązywaniu problemów zaistniałych w społecznościach regionalnych. Z wykorzystaniem metod z treningu twórczości, poruszane są problemy istotne dla środowisk lokalnych, m. in. określenie własnych możliwości, zasobów i deficytów, sposobów upowszechniania elementów kultury regionu. Zajęcia odbyły się w dniach 19 – 20 maja 2007 roku, w Ośrodku Szkoleniowym w Starbieninie (gm. Choczewo, pow. Wejherowski, wojew. Pomorskie), w ramach projektu Edukacja dla Kaszub i Pomorza, realizowanym przez Kaszubski Uniwersytet Ludowy z siedzibą w Wieżycy. Trening twórczości realizowany był dla uczestników studium Refleksyjny praktyk w działaniu – aktywne metody pracy grupowej. W zajęciach wzięło udział 14 osób, głównie nauczycieli i animatorów, mieszkających i pracujących w małych środowiskach lokalnych. Podczas treningu wykorzystane zostały metody twórczego rozwiązywania problemów, a zadania realizowane były w oparciu o własne doświadczenia uczestników oraz znajomość zasobów i deficytów środowiska lokalnego. Głównym zadaniem, jakie zostało postawione przed uczestnikami było zaplanowanie i zaprojektowanie strategii promocyjnej regionu, z wykorzystaniem własnych umiejętności oraz wiedzy.

Description

Sponsor

Keywords

lider, aktywizacja, trening twórczości, społeczność lokalna, społeczność regionalna, region

Citation

Brzezińska, Anna W. [wspólnie z: Joanna Matejczuk], Trening twórczości jako propozycja kształcenia liderów w społecznościach regionalnych, w: Edukacja kulturowa: Społeczność-aktywizacja-uczenie się, red. Anna W. Brzezińska, Aleksandra Hulewska, Justyna Słomska-Nowak, Wrocław: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania „Edukacja”, 2010, s. 163-185, lit. ISBN 978-83-87708-74-0

ISBN

978-83-87708-74-0

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego