Problematyka europejska w przekazach programowych kandydatów na urząd Prezydenta RP w latach 1990–2000

Loading...
Thumbnail Image

Date

2004

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

WNPID UAM

Title alternative

Abstract

Description

Sponsor

Keywords

Media, Kampania Wyborcza, Informacja, Komunikowanie polityczne

Citation

A. Stępińska, (2004), Problematyka europejska w przekazach programowych kandydatów na urząd Prezydenta RP w latach 1990–2000 [European issues in election agendas of the Polish presidential candidates in 1990-2000], (in:) Europejskie dylematy i wyzwania [European dilemmas and challenges],edited by S. Wojciechowski, Poznań, pp. 107–124.

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego